Friday June 21, 2019

TARIKH PENTING

 Tarikh akhir penerimaan Abstrak / Artikel

30 September 2015 (Rabu)
 Tarikh akhir pemberitahuan/penerimaan Abstrak / Artikel
 

Nota: Abstrak dan artikel  hendaklah dihantar beserta BORANG PENYERTAAN kepada:

                               i.        sitirubaini@usim.edu.my (Versi Bahasa Melayu)

                              ii.        AzlinaMNor@usim.edu.my (Versi Bahasa Inggeris)

                             iii.        rasmina@usim.edu.my (Versi Bahasa Arab)

2 Oktober 2015 (Jumaat)

Tarikh Akhir Bayaran Yuran

 15 Oktober 2015

Tarikh Konvensyen

 29 Oktober 2015

Kaedah Pembayaran (2 kaedah):

1. Online:  https://mypayment.usim.edu.my . Transaksi secara FPX/Kad Kredit  dalam mata wang RM (Ringgit Malaysia),atau:
 
2. Secara PO atau LO ( Agensi Kerajaan),  atas nama BENDAHARI USIM dengan NO AKAUN BANK ISLAM :  05058010008884. Bukti pembayaran (beserta nombor EFT/cek) perlu di-emelkan kepada mazlina@usim.edu.my dan s.hafizah@usim.edu.my dengan memberi rujukan invois.

 

 

HUBUNGI KAMI

Encik Mohd Nurhakimi bin Md Yaman

Email: hakimi.yaman@usim.edu.my

Encik Junisam bin Jurimi

Email: pej.tamhidi2@usim.edu.my

Phone: +06-798 7019/7020